Spartel Dalapro Wood Finish

Varen er på eget lager, leveringstid 0-3 hverdage

Dalapro Wood Finish er et færdigblandet ekstra finkornet hvid håndspartelmasse til trækonstruktioner Anvend Dalapro Wood Finish ved spartling af karme, dører, låger eller lignende overfl ader indendørs.

Grundet sin gode vedhæftning, fyldningsevne og bæreevne udgør den spartlede overfl ade et godt underlag for maling med snedker- og lakfarver.

Læs mereSe specifikationer

52,00 kr.209,00 kr.

Tilbehør til dit projekt

Beskrivelse

ANVENDELSE: Produktet opfylder kravene til CE-mærkning i henhold til EN 15824. Fremstillet i henhold til ISO 9001 og ISO 14001.

ARBEJDSGANG: Spartelmassen påføres ved håndkraft på rengjorte, tørre og velafbundne overflader. Temperatur: ikke under +5 °C. Når den spartlede overflade er tør, slibes den. Brug slibepapir med kornstørrelse 100-120.

Øjen- og åndedrætsværn anbefales ved slibning. Fjern slibestøv inden næste behandling. Spartlede flader skal forlimes inden tapetsering.

TØRRETID: Tørretiden er afhængig af blandt andet underlag, lagtykkelse, temperatur og luftfugtighed.

RENGØRING OG AFFALD: Fjern så meget spartelmasse som muligt fra værktøjet inden det rengøres med vand. Spartelrester må ikke hældes i afløbet, men skal afleveres på den lokale genbrugsstation. Grundigt tømt emballage afleveres til genvinding.

OPBEVARING: Spartelmasse er en datomærket ferskvare. I uåbnet emballage kan den opbevares mørkt og frostfrit i maks. 12 måneder. Efter åbning skal spanden lukkes tæt til.

Yderligere information

Bindemiddel

Latex-sampolymer

Opløsningsmiddel

Vand

Fyldningsmiddel

Let fyldningsmiddel og hvid dolomit

Kornstørrelse

Maks: 0,03 mm

pH

Ca: 9

Farve

Hvid

Brandfarlighed

Spreder og bidrager ikke til brand

Emballage

Plastspand 3 liter og tube 0,5 og 0,2 liter