Dana 639 Fibergips Sprøjtespartel 15 L

Varen er på eget lager, leveringstid 0-3 hverdage

Sprøjtespartel Medium Pro Plus 639 er en færdigblandet letspartelmasse i højeste kvalitet.

Spartelmassen anvendes indendørs i tørre rum til sprøjte- og rullepåført spartling af vægge og lofter af puds, beton, letbeton, gipsplader, fibergips m.m.

Læs mereSe specifikationer

399,00 kr.

Tilbehør til dit projekt

Produktet er specialudviklet til professionel spartling af samlinger af kartonklædte gipsplader. Produktets konsistens gør det nemt at spartle og montere armeringstape. Spartling af fibergipssamlinger foretages med Fibergipsspartel 630.

Desuden er produktet velegnet til fuldspartling på tætte underlag med minimal risiko for bobler – f.eks. på malet strukturtapet eller væv. Ved spartling på fibergips påvirker spartlen pladerne mindre end almindelig sprøjtespartel. Optimal finish kan fås ved at glitte efter med en bredspartel.

Det giver et perfekt spartelresultat med minimalt slibearbejde. Sprøjtespartel Medium Pro Plus 639 har god fyldevne og synker minimalt. Den er velegnet til overmaling med de fleste dispersions- og alkydmalinger.

Spartelmassen opfylder kravene til EN 13963, type 3A.Se produktets DoP for yderligere information. Produktet er registreret i databasen for byggeprodukter, som kan indgå i Svanemærket byggeri.

Forberedelse: Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.

Påføring: Sprøjtespartel Medium Pro Plus 639 påføres med traditionelt sprøjtesparteludstyr til sprøjtespartel eller med en langhåret malerrulle som f.eks. Rullespartel Rulle. Spartling af samlinger af kartonklædte gipsplader udføres i.h.t. retningslinjerne i ”Hvor går Grænsen”.

Ved fuldspartling af fibergips, påføres spartelmassen i henhold til pjecen: ”Fermacell fibergips: Montage & overfladebehandling – Hvor går grænsen” Ved fuldspartling på tætte underlag er det vigtigt at det første spartellag er tilstrækkeligt tykt, så evt. struktur i underlaget dækkes.

Hvis det første lag skrabespartles eller påføres i for tyndt lag, er der risiko for at der kommer bobler i overfladen, som ikke kan dækkes ved næste påføring.

Lagtykkelse: Ved fuldspartling af fibergips påføres maksimalt 1,5 mm/lag og i begrænsede områder ved lunker og spartelprofiler op til 2,0 mm/lag. Ved øvrige materialer kan der påføres i lag op til 4 mm.

Ved spartling af større lagtykkelser påføres spartelmassen af flere gange, og den skal være så godt som gennemtør mellem hver spartling.

Tørretid: Afhængig af lagtykkelse, fugtighed og temperatur. Under normal omstændighed er spartelmassen slibetør efter 8 – 10 timer. Ved spartling af gipspladesamlinger, skal samlingen være helt tør inden videre behandling.

Rengøring: Spartelmasse på huden fjernes med vand og sæbe. Værktøj rengøres med vand mens spartelmassen endnu er våd. Indtørret spartelmasse kan opløses ved iblødsætning i vand.

Yderligere information

Bindemiddel

EVA-polymerdispersion

Pigment/Fyldstof

Aluminiumsilikat og Dolomit

Partikelstørrelse

Max. 0,2 mm

Bestandighed

Spartelmassen er ikke vandbestandig

Konsistens

Pastøs

Vægtfylde

ca.1,1 kg/liter

Holdbarhed

Minimum 12 måneder i uåbnet emballage ved kølig opbevaring. Opbevares frostfrit

Overmalbar

Ja

Forberedelse

Alle overflader skal være rene, fri for støv og løse partikler.