Ardex R4 Rapid 2,5 Kg

Varen er på eget lager, leveringstid 0-3 hverdage

Hvid cementspartelmasse med ARDURAPID-effekt, Kan spartles helt ned til 0 mm. Primerfri på alle underlag, Til gulv, væg og loft. Klar til belægning efter 45-60 minutter.

Læs mereSe specifikationer

349,00 kr.

Tilbehør til dit projekt

Beskrivelse

Anvendelsesområde: Standfast reparationsspartelmasse til opretning samt grov- og finspartling af gulv, væg og loft indendørs. ARDEX R4 RAPID kan bruges uden primning på enhver fast overflade af beton, cement- og anhydritpudslag, gipsplader, fibergips, spånfiner og OSB-plader, træbaserede underlag, fliser, klinker, natursten, terrazzo, vaskbare emulsionsmalinger, latexmalinger, akrylmalinger, alkydmalinger og glasvæv.

Til fyldning af hulrum, huller og revner. Spartling af samlinger, fuger og til fastgørelse af hjørneprofiler, samt til finspartling i én arbejdsgang.

Kan spartles i lagtykkelser fra 0 til 10 mm i én arbejdsgang. Velegnet til planspartling af overgange, ujævnheder og spartelslag på cement og gipsbaserede spartelmasser.

Forbehandling af underlaget: Underlaget skal være tørt, fast og stabilt samt fri for støv og skillemidler. Ikke fastsiddende eller svagt bundne malingslag og løst puds skal fjernes. ARDEX R4 RAPID kan anvendes direkte på sugende og ikke sugende overflader uden forudgående primning.

Primning mellem flere lag er ikke nødvendigt. ARDEX R4 RAPID klæber praktisk taget på alle underlag. ARDEX R4 RAPID kan ikke anvendes udendørs eller i områder med opstigende fugt.

Forarbejdning: I en ren beholder hældes rent, koldt vand og under kraftig omrøring tilsættes pulveret, til der opnås en smidig spartelmasse uden klumper. Til oprøring af 1 kg ARDEX R4 RAPID tilsættes ca. 0,4 liter vand.

ARDEX R4 RAPID kan anvendes ved temperaturer over 5 °C. Mørtlen kan forarbejdes i ca. 15 min. ved +20 °C. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdningstiden.

Karakter: Hvidt pulver af specialcement og fleksibelt kunststofpulver. Pulveret oprøres med vand til en smidig masse, som er let at udspartle og kan forarbejdes i ca. 15 minutter.

ARDEX R 4 RAPID har ARDURAPID-effekt, der giver en hurtig hydraulisk hærdning og en krystallinsk vandbinding.

Yderligere information

Blandingsforhold

Ca. 0,4 liter vand til 1 kg pulver (ca. 1 RD vand: 2 RD pulver)

Vægtfylde

0,85 kg / l

Vægtfylde (blandet)

1,5 kg / l

Materialeforbrug

Ca. 1,1 kg pulver pr. m²/mm.

Forarbejdningstid

Ca. 15 min. ved +20 °C

Malings- og klæbeklar

Efter 60 min. ved 10 mm lagtykkelse

Trykstyrke

Efter 1 dag: Ca. 11 N/mm2, Efter 7 dage: Ca. 15 N/mm2, Efter 28 dage: Ca. 20 N/mm2

Bøjningstrækstyrke

Efter 1 dag: Ca. 2,5 N/mm2, Efter 7 dage: Ca. 3,5 N/mm2, Efter 28 dage: Ca. 5,5 N/mm2

PH-værdi

Ca. 10-11 i nyoprørt, ikke hærdet tilstand.

Levering

Spande à 2,5 kg netto

Lagring

12 mdr. i tørre rum

MAL-kode

00-4 (1993)